Make your own free website on Tripod.com

Krakowskie Biura Podrozy

Uwaga: Gwiazdka (*) oznaczono biura zrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki.

H
adres:
tel.:
fax:
*HARCTUR
ul. Karmelicka 31
33 93 29
34 00 11
*HAXEL ADVENTURE
.........TOURS
ul. Morawskiego 5
........p.612
66 38 60 w.22
21 77 90 w.22
Helenka Biuro Pielgrzymkowe
Os. Kosciuszkowskie 6/158
6/158.
49 70 19
48 49 23
HTS HANSA TOURISTIK
ul. Nowowiejska 10
33 80 42
HUT-PUS
ul. Mrozowa 3
44 15 57