Make your own free website on Tripod.com

KRAKOWSKA IZBA TURYSTYKI

K r a k o w s k a I z b a T u r y s t y k i
KIT
Cracow Chamber of Tourism
 • Prezes:
  Stanislaw PISKO
  tel.: 21 73 41
  fax: 23 11 97


 • V-ce Prezes:
  Piotr SKUPIEWSKI
  tel.: 22 88 63
  fax: 23 16 97

 • Przew. Kom.Rew. :
  Krzysztof BASTER
  tel.: 22 69 08 fax: 22 29 54

 • Czl. Kom.Rew. :
  Marek ROWECKI tel.: 23 09 10 fax: 23 09 14


 • Sekretariat:
  ul. Bracka 15


 • Krakowska Izba Turystyki, utworzona w 1992 r., reprezentuje interesy 69 biur podrozy, czyli prawie wszystkie znaczace firmy turystyczne miasta i wojewodztwa. Celem Izby jest integracja srodowiska turystycznego, podnoszenie poziomu swiadczonych uslug, organizacja kursow i szkolen. Ma temu sluzyc wspolpraca z urzednikami, wladzami samorzadowymi, dministracja rzadowa oraz partnerami w kraju i za granica.

  Izba jest inspiratorem i organizatorem targow turystycznych, ktore sa znakomita forma promocji regionu i firm turystycznych, dzialajacych na terenie Krakowa i wojewodztwa.

  Akces do Izby moga zglaszac podmioty gospodarcze, dzialajace przynajmniej jeden rok na rynku turystycznym. Przynaleznosc nie jest obligatoryjna. Stanowi ona jednak wyroznienie dla firmy, poniewaz aby zostac czlonkiem, nalezy uzyskac rekomendacje dwoch czlonkow Izby i stale wykonywac rzetelnie uslugi dla klientow.


  wracamy