Make your own free website on Tripod.com

Krakowskie Biura Podrozy

Uwaga: Gwiazdka (*) oznaczono biura zrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki.

U
adres:
tel.:
fax:
UNIHUT
ul. Szewska 13
22 63 28
22 63 28
*UNIKAT
ul. Radziwillowska 33
21 73 41
23 11 97