Make your own free website on Tripod.com

Krakowskie Biura Podrozy

Uwaga: Gwiazdka (*) oznaczono biura zrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki.

T
adres:
tel.:
fax:
TEST TOUR
ul. Lea 20
32 53 70
TRAMP
ul. Klimeckiego 2413
56 39 56
56 13 55
TRAVEL HOUSE
.........ROWECKI
ul. Kopernika 10
23 09 10
23 09 14
*TURYSTA
pl. Szczepanski 6
22 63 87