Make your own free website on Tripod.com

Krakowskie Biura Podrozy

Uwaga: Gwiazdka (*) oznaczono biura zrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki.

R
adres:
tel.:
fax:
*RADTUR
ul. Jozefinska 13
56 52 79
56 48 03
* ROWECKI House Travel
ul. Kopernika 10
23 09 10
23 09 14