Make your own free website on Tripod.com

Krakowskie Biura Podrozy

Uwaga: Gwiazdka (*) oznaczono biura zrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki.

O
adres:
tel.:
fax:
OLIMP
ul. Felicjanek 27
23 08 51
44 16 04
ORBITUR
PO BOX 18, Krakow 11
54 55 64
*ORBIS
pl. Szczepanski 2
22 14 33
*ORBIS
Biuro Sprzedazy Uslug i
Turystyki Przyjazdowej
Rynek Glowny 41
22 15 71
22 28 85
*ORBIS
Biuro Turystyki Wyjazdowej
pl. Szczepanski 2
22 18 05
22 46 83
*ORNAK
ul. Batorego 26
21 71 18
21 87 14