Make your own free website on Tripod.com

Instytucje turystyczne w Polsce

 • POLSKA IZBA TURYSTYKI
  00 194 Warszawa, ul. Wierzbowa 11
  tel./fax 022 827 01 27

 • INSTUTUT TURYSTYKI
  02 511 Warszawa, ul. Merliniego 9a
  tel. 022 44 63 47, fax 022 44 12 63

 • POLSKA AGENCJA PROMOCJI TURYSTKI
  00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 9
  tel. /fax 022 826 64 48, fax 022 826 62 04

 • POLSKA AGENCJA ROZWOJU TURYSTYKI S.A.
  00-389 Warszawa, ul. Smolikowskiego 4
  tel./fax 022 826 04 15, 826 04 16
wracamy