Make your own free website on Tripod.com

Krakowskie Biura Podrozy

Uwaga: Gwiazdka (*) oznaczono biura zrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki.

I
adres:
tel.:
fax:
*INTERCARS
ul. Pijarska 21
22 73 48
*INTERCRAC
Rynek Glowny 14
22 58 40
21 98 58
INTEXPRESS
ul. Sw. Marka 25
21 79 06
23 04 97