Make your own free website on Tripod.com

Krakowskie Biura Podrozy

Uwaga: Gwiazdka (*) oznaczono biura zrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki.

F
adres:
tel.:
fax:
FERIAE
ul. Dunajewskiego 6
22 69 08
22 29 54
FIFO
ul. Lea 112
39 11 40
39 11 45
FLYAWAY
ul. Florianska 44
22 93 51
22 93 62
FWP
pl. Szczepanski 5
22 00 14
22 00 14