Make your own free website on Tripod.com

Krakowskie Biura Podrozy

Uwaga: Gwiazdka (*) oznaczono biura zrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki.

DD
adres:
tel.:
fax:
*DANA AIR TRAVEL
ul. Szpitalna 40
22 75 00
21 68 44
D`ARTS TRAVEL
ul. Traugutta 16/2
56 47 64
56 47 64
DELTA
ul. Pijarska2
22 51 26
22 51 26
*DELTA TRAVEL
ul. Dietla 45
22 27 89
22 81 30
*DEXTER
Rynek Glowny 1/3
21 77 06
21 30 36