Make your own free website on Tripod.com

Krakowskie Biura Podrozy

Uwaga: Gwiazdka (*) oznaczono biura zrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki.

C
adres:
tel.:
fax:
CAPITAL
ul. Karmelicka 12
22 96 31
23 03 44
CAPRI
ul. Kalwaryjska 70
56 54 72
56 54 72
CARSON
ul. Starowislna 13
23 20 96
22 84 97
CENTRUM TURYSTYKI
ul. Worcella 1
ul. Kazimerza Wlk.
22 29 04
23 33 60
22 84 97
34 16 29
*COLUMBUS
ul. Basztowa 24
21 77 88
CUBA - TOURS
ul. Starowislna 15
21 82 85
21 82 85